Štěpán z Prahy - Steven Praguois :
Štěpánova osobní stránka

 Steven from Prague - Steven Praguois : 
 Steven's homepage 

 

(Steven Praguois [výslovnost: stývn pragua])
 Steven Praguois [pronunciation: sti:vn pragua] 

 

 

OBSAH

 Content 

Kontakty, možnosti komunikace
Aktuality
Úvodní slovo
Štěpánův praktický web
Kalendář akcí
Seznámení
Čemu se (mimo jiné) rád věnuji
Povídání si   Hýbání se a tančení do hudby   Cvičení jógy   Meditace, ztišování mysli   Zpívání   Hraní na hudební nástroje   Plavání   Pohyb, sport, cvičení, hry   Akce, události, lidé   Restaurace, vaření, jezení   Poznávání Prahy   Do přírody a (Re)kola   Jazyky   Jižní Amerika a její medicíny   Zvířata   Politika, lidé, politické strany   Plachetnice, moře   Fotografování   Učit se/učit něco   Spolubývání, spočívání v přítomnosti druhého   (spolu)Bývání v domácím prostředí   Masáže, masírování   Doteky, mazlení, nahota a erotika   Otevírání srdce   Cokoliv
Různé další zájmy
Co si zapisuji, co sbírám...
Projekt a jeho podprojekty
Pán příběhů
Srdce v temnotách
Zázračný hlas
6112015
 Contact information, possibilities of communication :: News :: Introduction :: Steven's practical web :: Calendar of events :: Making new acquaintance :: What I like to do (among other things) 

 Talking with somebody - Moving and dancing into music - Yoga practice - Meditation, quieting mind - Singing - Playing musical instruments - Swimming - Physical activity, sports, exercising, games - Events, people - Restaurants, cooking, eating - Getting to know Prague - Into nature and (Re)kola - Languages - South America and its medicines - Animals - Politics, people, political parties - Sailing boat/yacht, sea - Taking photographs - Learn something/Teach something - Being together, being in the presence of somebody else - Being (together) in home environment (in household setting) - Massages, massaging - Touches, caressing, nakedness and erotica - Opening the Heart - Anything 

 Various further interests :: What I note down, what I collect... :: The Project and its subprojects :: The Lord of the Stories :: The Heart in the Dark :: Miracle voice :: 6112015 

 


Kontakty, možnosti komunikace

 Contact information, possibilities of communication 

 

ŠTĚPÁN Z PRAHY - STEVEN PRAGUOIS

Email : stepan.praguois@seznam.cz

Mobilní telefon : +420.737x462.828

Skype : Stepanzprahy

 Osobní stránka :   http://www.stepanuv.webzdarma.cz/

 Praktický web :   http://www.projects.czweb.org/

 Lidem z Prahy :   http://www.lidemzprahy.czweb.org/

 Štěpán píše - texty, blogy :   http://www.stepanpise.unas.cz/

 Můj Facebook : http://www.facebook.com/stevenpraguois

 Facebooková skupina : http://www.facebook.com/groups/stepanovaskupina/

 Instagram : http://www.instagram.com/stevenfromprague/

 Twitter : http://www.twitter.com/stevenpraguois

Zde se právě nacházíte : http://www.stepanuv.webzdarma.cz/

 STEVEN FROM PRAGUE - STEVEN PRAGUOIS * Email : ... * Mobile phone : ... * Skype : ... * Personal webpage : ... * Practical web : ... * To people of Prague : ... * Steven writes - texts, blogs : ... * My Facebook : ... * Facebook group : ... * Instagram : ... * Twitter : ... * Web you're right on : ... 

 


Aktuality

 News 

 

Žádné aktuality...
 No news... 

 

nahoru      up


Úvodní slovo

 Introduction 

 

Tohle je má osobní webová stránka...
 This is my homepage... 

 

nahoru      up


Štěpánův praktický web

 Steven's practical web 

 

Štěpánův praktický web

 

nahoru      up


Kalendář akcí

 Calendar of events 

 

Kalendář akcí

 

nahoru      up


Seznámení

 Making new acquaintance 

 

Rád se seznámím s nějakou ženou, navážu kontakt, KOMUNIKACI... a rád s ní k tomu třeba časem vytvořím nějaký z možných vztahů - možná nějak prakticky spolupracující, možná kamarádský, možná vážný, možná milenecký...

 

nahoru      up


Čemu se (mimo jiné) rád věnuji

 What I like to do (among other things) 

 

Můžete se k některé z následujících aktivit přidat. Nejraději budu, když se k některé z mých aktivit přidá nějaká ŽENA. Určitá žena. Jestli s něčím z následujícího rezonuješ, můžeš se ozvat, můžeme komunikovat...

Co se týká tématických oblastí níže uvedených, je vždy více možností, kde a jak se věcem věnovat (včetně možnosti domova, domácího prostředí), ale pro zjednodušení většinou uvádím jen něco málo, anebo zkrátka to, co je pro mě nyní nejaktuálnější. Zájemci se mě mohou zeptat na více možností...

 

1. POVÍDÁNÍ SI

 TALKING WITH SOMEBODY 

 

Rád sedávám v nějakém příjemném - příjemném pro oba nebo pro všechny zúčastněné - a v zimě teplém prostředí a povídám si... To je pro mě v životě a v kontaktu s lidmi základní věc - komunikace, povídání, 'komunikační dýchánky' jak já říkám... Povídat si můžeme o čemkoliv. A povídat si nemusíme jen o 'krásných věcech', ale o životě člověka takovém jaký je, včetně nějakých náročných situací, starostí, atd. Rád skrze povídání, anebo i prakticky poznávám svět a život někoho druhého - myšlenky, příběhy, zájmy, činnosti, práce, místa, lidi, kteří k danému člověku patří...

 

2. HÝBÁNÍ SE A TANČENÍ DO HUDBY

 MOVING AND DANCING INTO MUSIC 

 

Spontánní, improvizované hýbání se a tančení do hudby - v současnosti si za tímto účelem vybírám například tančení s Dubravkou, která je z bývalé Jugoslávie, ale žije nastálo v ČR.
Každý čtvrtek od 20:00 hodin na Druně v Trojické 10:
http://www.druna.cz/katharsis-fantazie
Vhodné pro každého s jakýmkoliv tělem, s jakýmikoliv pohybovými nebo tanečními zkušenostmi, to znamená i bez jakýchkoliv zkušeností či schopností...
Prostor, parkety, tělo, bosé nohy, volné oblečení, hodinu nebo dvě pouštěná hudba, kontinuální proud pohybu či tance... Neučí se tam žádné kroky a NENÍ TŘEBA MÍT S SEBOU NĚJAKÉHO PARTNERA! Člověk se může celou dobu pohybovat a tančit sám. Ale zároveň i s někým, když se dva lidé dohromady dají, anebo když někdo s někým přijde. Ale základem je člověk sám a rozhodně nikdo další není potřeba!
Dubravka Radonjic : http://www.facebook.com/dubravka.radonjic.1

 

Další místa, kde se tančí:
http://www.raduca.cz/kalendar
http://www.druna.cz/kurzy-tanec-movement-medicine

anebo také tančení a zpívání s Lídou Chrášťanskou (i pravidelně v Praze):
http://www.centrum-nesmen.cz/nesmen-tance-davnych-tradic.html
http://www.tancime.cz/

 

3. CVIČENÍ JÓGY

 YOGA PRACTICE 

 

Co se jógy týče, nyní využívám dvou studií Václava Krejčíka, jejichž jsem členem:
Skupinové lekce jógy, kurzy | Energy Studio
http://www.energystudio.cz/
Studia si mě získala svou útulností, některými cvičiteli, systémem i marketingem.
Do studia je možno na jakoukoliv hodinu jógy přijít poprvé zdarma, ale nyní je ke všemu speciální akce, takže je možné přijít a cvičit CELÝ TÝDEN ZDARMA...

 

Další odkazy související s Energy studii:
http://www.jogamarket.cz
http://www.jogadnes.cz
http://www.vaclavkrejcik.cz
http://www.zijtejogu.cz
http://www.energyclinic.cz
http://www.poweryoga.cz

http://www.putumayo.com

 

Některá další místa, kde se cvičí jóga:
http://dum-jogy.cz/
http://www.iyengarjogapraha.cz/
http://joga.cz/
http://jogovna.cz/
http://patanjali.cz/

 

 

4. MEDITACE, ZTIŠOVÁNÍ MYSLI

 MEDITATION, QUIETING MIND 

 

V současnosti využívám meditační postupy a návody například od lidí ze studií Václava Krejčíka:
http://www.vaclavkrejcik.cz/
dále od mého známého Vlasty Červa:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004400610169
anebo někdy zajdu do - Centrum Lotus:
http://www.centrumlotus.cz/ ,
ale je samozřejmě mnoho dalších možností...

 

5. ZPÍVÁNÍ

 SINGING 

 

V této oblasti si nyní vybírám například následující:
Každé úterý od 17:30 do 19:00, Štulcova 69/3 na Vyšehradě, s Luhawou ze Žlutých sester...
Vhodné pro každého, žádných zkušeností netřeba...
Hlasohrátky
http://www.facebook.com/Hlasohrátky-165404713548785/
Luhawa Lucie Goldin
http://www.facebook.com/profile.php?id=100013543452234

anebo také zpívání a tančení s Lídou Chrášťanskou (i pravidelně v Praze):
http://www.centrum-nesmen.cz/nesmen-tance-davnych-tradic.html
http://www.tancime.cz/

 

6. HRANÍ NA HUDEBNÍ NÁSTROJE

 PLAYING MUSICAL INSTRUMENTS 

 

Učím se hrát na hudební nástroje, v současnosti bubny, maraky, rád bych se naučil na kytaru, možná jednou klávesy, rád zasdílím nějaké možnosti společného muzicírování...

Léčivé rytmy:
http://www.leciverytmy.cz/cs/akce

Nástroje:
Klasická kytara Yamaha C40
Obal na kytaru Madarozzo Essential G8 C4/BG
Djembe - Papis Nyass - Afro drum dance
Obal na djembe MEINL MDJB-L
Bubínky MATO
Maracas MEINL MSM4

 

7. PLAVÁNÍ

 SWIMMING 

 

Chodím rád plavat, do bazénu, do sauny když jí tam taky mají, v létě někam k vodě v přírodě...

 

8. POHYB, SPORT, CVIČENÍ, HRY

 PHYSICAL ACTIVITY, SPORTS, EXERCISING, GAMES 

 

Anebo je možné se věnovat nějakým ještě jiným věcem z takřka nekonečné oblasti pohybu, sportování, cvičení nebo hraní nějakých her...

 

9. AKCE, UDÁLOSTI, LIDÉ

 EVENTS, PEOPLE 

 

V Praze i obecně v Čechách se během roku koná mnoho setkání, akcí, kurzů - společenských, kulturních, tématických, vzdělávacích, prožitkových, 'seberozvojových' jak se říká.. občas se na nějakou takovou akci-událost vydám, možno jít či jet společně, buď spontánně, anebo se na něco přihlásit předem...
S tím také souvisí poznávání lidí, setkávání s lidmi. Ženě rád představuji své známé.

 

10. RESTAURACE, VAŘENÍ, JEZENÍ

 RESTAURANTS, COOKING, EATING 

 

Objevuji restaurace, hlavně v centru Prahy, na Praze 1, kde celý život bydlím, na Praze 1 je jich spousta, možno si vybírat...
Možno též vařit něco doma, což mě taky zajímá a baví, učím se... Baví mě objevovat různé potraviny, jídlo, chutě... Rád bych se těmto aktivitám věnoval s nějakou podobně naladěnou ženou... (Jo a nasledoval jsem skoro všechny díly Ano, šéfe!)

 

11. POZNÁVÁNÍ PRAHY

 GETTING TO KNOW PRAGUE 

 

Celoživotně poznávám a objevuju Prahu, její zákoutí, místa, domy, přírodu, možnosti, obchody, podniky, lidi, atd. Rád se tomu někdy budu věnovat ve dvou.

 

12. DO PŘÍRODY A (RE)KOLA

 INTO NATURE AND (RE)KOLA 

 

Rád chodívám 'do zelenýho', do přírody, vyjíždím hlavně vlaky a autobusy, rád taky jezdím na kole, k čemuž v Praze (ale i v jiných městech republiky) využívám Rekola - možno někdy někam vyjet společně... Aneb: Potoky, řeky, moře, louky, tráva, lesy, stromy, hlína, hory, počasí, slunce, oheň...

 

13. JAZYKY

 LANGUAGES 

 

Rád se učím jazyky...

 

Odkazy:
https://www.leda.cz/
https://www.lingea.cz/
http://www.larousse.fr
https://www.lerobert.com
http://www.cambridge.org
https://www.internationalphoneticassociation.org
http://www.internationalphoneticalphabet.org/
http://www.ipachart.com
https://lng.yeahcoach.com/cs/pohadka-o-marusce-ne-ne-realita-2-LPTVNRK/+dg969/
https://edu.yeahcoach.com/cs/neubauerova-lenka/pohadka-o-marusce-ne-ne-realita-EPTVNRK/+dg969/

 


 

nahoru      up

 

14. JIŽNÍ AMERIKA A JEJÍ MEDICÍNY

 SOUTH AMERICA AND ITS MEDICINES 

 

Již leta se zajímám o tyto věci, rád budu tento zájem sdílet - portugalština, španělština, hudba, písně, lidé, prales...

Santo Daimé - poselství z druhého břehu - Jiří Kuchař
http://www.kosmas.cz/knihy/101445/santo-daime-poselstvi-z-druheho-brehu/

Prales vizí - Alex Polari de Alverga
http://www.kosmas.cz/knihy/134795/prales-vizi/

Dům, kde se zpívá
http://mendelu.academia.edu/hmiro

Chacruna
http://chacruna.net

Bufo Alvarius - The Underground Secret
http://www.facebook.com/BufoAlvariusMovie/

Bufo Alvarius - The Underground Secret (2017) - ČSFD.cz
http://www.csfd.cz/film/551344-bufo-alvarius-the-underground-secret/prehled/

 

15. ZVÍŘATA

 ANIMALS 

 

Sám doma nějaké zvíře nemám, ale občas rád zajdu nebo zajedu někam, kde nějaká zvířata jsou - kočky, psi nebo i jiná. A nebráním se ani tomu jít někdy někam do ZOO, třeba do pražské... a aspoň se na nějaká zvířata dívat...

 

16. POLITIKA, LIDÉ, POLITICKÉ STRANY

 POLITICS, PEOPLE, POLITICAL PARTIES 

 

Zajímám se především o činnosti několika pro mě nejzajímavějších politických stran - Realisté, Piráti, Zelení... Je možno chodit na některé jejich akce, schůze a tak podobně.
Různé věty a tvrzení, že politika je špína a podobně, s těmi nesouhlasím. POLITIKA pro mě není to, co do ní přinášejí lidé s rozličnými 'nedobrými' charaktery a povahami a motivacemi. Politika samotná je pro mě ČISTÁ panenská věc, pouhý nástroj pro život velkých skupin lidí, kdy se musí mnohé rozhodovat, a špiní ji až lidé. A to z mého pohledu nikoliv všichni a zároveň ti, co ji 'špiní', tak ji špiní rozličnou měrou, někdo více, někdo méně, někdo tak a jiný onak - je to velmi různé, je to o založení a niterné kvalitě a čistotě konkrétních lidí, kteří se politice věnují.

Realisté
http://www.realiste.cz/
http://www.facebook.com/realiste.cz/
http://www.facebook.com/petrrobejsek/

Piráti
http://www.pirati.cz/
http://praha.pirati.cz/

Strana zelených
http://www.zeleni.cz/
http://praha.zeleni.cz/

 

17. PLACHETNICE, MOŘE

 SAILING BOAT/YACHT, SEA 

 

Každým rokem moji dobří známí jezdí na plachetnici na moře, byl jsem jednou s nimi, moc se mi to líbilo a chci zase...

Odkaz 1:   Golgota Island 2018

Odkaz 2:   Golgota Island 2018

 

18. FOTOGRAFOVÁNÍ

 TAKING PHOTOGRAPHS 

 

Rád fotografuju. Tak nějak všechno a cokoliv, ale když jsem s nějakou ženou, tak velmi často nejraději fotografuji ji...

 

19. UČIT SE/UČIT NĚCO

 LEARN SOMETHING/TEACH SOMETHING 

 

Často se od někoho něčemu učím. Někdy někoho něco učím. Ale nemusí to být nijak klasické učení známé ze škol, může to být nějaký druh inspirování, povídání si, vysvětlování, ukazování, učení formou hry, je možné člověka někam vzít, aby něco prožil, atd.

 

20. SPOLUBÝVÁNÍ, SPOČÍVÁNÍ V PŘÍTOMNOSTI DRUHÉHO

 BEING TOGETHER, BEING IN THE PRESENCE OF SOMEBODY ELSE 

 

Rád někdy spočinu v přítomnosti nějaké mi sympatické ženy. Prostě spolu být, možná si povídat nebo něco společně dělat, anebo ani ne, jen spolu tiše být, v jedné místnosti, anebo někde na jednom místě... Tak prosté... Když bych s někým chvíli rád byl, může to být klidně i cestou tramvají, autobusem nebo vlakem, v čekárně na chodbě úřadu nebo u doktora, na nákupu, před začátkem, v přestávce nebo po skončení nějaké akce, atd. Setkat se dva lidé vůbec nemusejí jen při nějakých klasických příležitostech, je spousta dalších možností... Anebo když někdo třeba závodí, anebo hraje v divadle, druhý se může na něj přijít podívat při jeho/její zálibě, práci...

 

21. (SPOLU)BÝVÁNÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

 BEING (TOGETHER) IN HOME ENVIRONMENT (IN HOUSEHOLD SETTING) 

 

Rád bývám doma. A jednou za čas rád poznávám jaké je to v domácím prostředí u jiných lidí, rád chodím na návštěvy. Hlavně na takové, kde se mohu cítit jako doma. Rád jsem doma u jednoho z nás s nějakou mi sympatickou, milou ženou. Nikam nespěchat, uvolnit se, zažívat domácí pohodu - jak co se týče toho, který je na tom místě opravdu doma, tak toho, kdo je tam zrovna na návštěvě...

 

22. MASÁŽE, MASÍROVÁNÍ

 MASSAGES, MASSAGING 

 

Rád si jednou za čas dám s někým navzájem masáž, jen obyčejnou laickou...

 

23. DOTEKY, MAZLENÍ, NAHOTA A EROTIKA

 TOUCHES, CARESSING, NAKEDNESS AND EROTICA 

 

Rád tak s nějakou ženou, se kterou se máme rádi, bývám... (Komu se tento bod nelíbí, anebo koho pohoršuje - jsou tady desítky jiných činností!)

 

24. OTEVÍRÁNÍ SRDCE

 OPENING THE HEART 

 

Inu, něco takového je podle mě možné...

 

25. COKOLIV

 ANYTHING 

 

Ale ono se dá dělat, ať už v jednom člověku, anebo ve dvou, společně... COKOLIV... takže jsem otevřený i zcela jiným ideám, návrhům...
Je možné pokračovat ve čtení následujícího oddílu s názvem 'Různé další zájmy' ...

 

nahoru      up


Různé další zájmy

 Various further interests 

 

Co ještě mě v životě zajímá, aspoň trochu, aspoň někdy - a zároveň jsou to věci, témata, zájmy, aktivity, které můžeme sdílet, povídat si o nich, věnovat se jim někdy společně:

AKTIVITY A ČINNOSTI UVEDENÉ NA WEBU  :  HTTP://WWW.PROJECTS.CZWEB.ORG/

DÁLE PAK:
SBÍRÁNÍ A PRODEJ VĚCÍ, KNIH A ČASOPISŮ  ::  ČETBA, STUDIUM  ::  PSANÍ, PUBLIKOVÁNÍ  ::  KOMIKS/KOMIX  ::  PŘÍBĚHY, VYPRÁVĚNÍ  ::  NÁMĚTY, SCÉNÁŘE, SYNOPSE  ::  FOTOPŘÍBĚHY  ::  POLYGLOTSTVÍ  ::  PŘEKLÁDÁNÍ  ::  FOTOGRAFOVÁNÍ  ::  PORTRÉTY  ::  AKTY  ::  UMĚNÍ  ::  TVORBA  ::  HUDBA, POSLECH HUDBY  ::  NATÁČENÍ VIDEÍ  ::  KRESLENÍ  ::  MALOVÁNÍ  ::  SBÍRÁNÍ KRESEB, MALEB, FOTOGRAFIÍ, OBRÁZKŮ  ::  BARVY  ::  GRAFIKA  ::  MONITORY A PIXELY  ::  INTERNET  ::  WINDOWS A ANDROID  ::  POČÍTAČOVÉ PROGRAMY  ::  XHTML, HTML5, CSS  ::  TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK  ::  FACEBOOK  ::  ELEKTRONIKA  ::  3D TISK  ::  LEGO  ::  MODELÁŘSTVÍ  ::  REDUKOVÁNÍ, ZJEDNODUŠOVÁNÍ, MINIMALISMUS, TŘÍDĚNÍ, UKLÍZENÍ, ORGANIZOVÁNÍ  ::  FENG SHUI  ::  SPRÁVA DOMÁCNOSTI  ::  OBCHOD, PRODEJ  ::  PENÍZE  ::  NAKUPOVÁNÍ  ::  HUMOR, KARIKATURY  ::  HRANÍ HER (nemám na mysli počítačové)  ::  SPIRITUALITA, MYSTIKA  ::  FILOZOFIE  ::  PSYCHOLOGIE  ::  NÁBOŽENSTVÍ  ::  LIDSKÉ SITUACE, ŽIVOTY, PŘÍBĚHY  ::  PSYCHEDELICKÉ LÁTKY  ::  KOMUNIKACE  ::  SEZNAMOVÁNÍ  ::  SETKÁVÁNÍ S LIDMI, POVÍDÁNÍ  ::  SPOLUBÝVÁNÍ  ::  VZTAHY  ::  PROPOJOVÁNÍ  ::  SJEDNOCOVÁNÍ  ::  CESTOVÁNÍ, PUTOVÁNÍ  ::  TÁBOŘENÍ  ::  PAŘÍŽ  ::  LONDÝN  ::  NEW YORK  ::  ŠVÝCARSKO  ::  INDIE  ::  VIETNAM  ::  JAPONSKO  ::  HISTORIE  ::  KAREL IV.  ::  20.STOLETÍ  ::  1968  ::  NÁROD  ::  RETRO  ::  OBLEČENÍ  ::  ŠATY, ŽENSKÉ ODÍVÁNÍ (TVARY, STŘIHY, MATERIÁLY, BARVY, VZORY, KOMBINACE TOHO VŠEHO)  ::  VIZE, VIZIONÁŘSTVÍ  ::  ZAMĚSTNANCI, ŽIVNOSTNÍCI, PODNIKATELÉ, INVESTOŘI (DLE CASHFLOW KVADRANTU) A PRÁCE S RADOSTÍ  ::  ARCHITEKTURA  ::  STAVĚNÍ DOMŮ  ::  ZAHRADNIČENÍ  ::  ESTETIKA  ::  KRAJINA A JEJÍ ESTETIKA  ::  ESTETIKA MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ  ::  ROSTLINY, BYLINY, MAŘENY  ::  EKOLOGIE  ::  OCHRANA PŘÍRODY  ::  ŽIVOTOSPRÁVA  ::  ŇADRA  ::  VESMÍR

 

nahoru      up


Co si zapisuji, co sbírám...

 What I note down, what I collect... 

 

Co si zapisuji, poznamenávám, o čem si dělám přehled, co nebo koho poznávám, anebo co sbírám, v elektronické nebo fyzické podobě:

webové adresy   ::   místa v Praze, Česku, Evropě i ve světě   ::   lidé, jednotlivci   ::   skupiny, společenství, komunity   ::   instituce   ::   školy   ::   centra   ::   kurzy   ::   události   ::   akce   ::   obchody   ::   knihkupectví, antikvariáty   ::   restaurace   ::   knihy   ::   časopisy   ::   články   ::   texty   ::   filmy   ::   seriály   ::   dokumenty   ::   videa   ::   animace   ::   kresby   ::   malby   ::   fotografie   ::   obrázky   ::   hudební mp3   ::   zvukové záznamy   ::   informace   ::   myšlenky   ::   nauky   ::   filosofie   ::   systémy   ::   postupy   ::   návody   ::   vzory   ::   cvičení   ::   aktivity   ::   činnosti ...

 

nahoru      up


Projekt a jeho podprojekty

 The Project and its subprojects 

 

Projekt a jeho podprojekty... to je z určitého úhlu pohledu v mém životě to nejdůležitější...
PŘIPRAVUJI...

 

nahoru      up


Pán příběhů

 The Lord of the Stories 

 

PŘIPRAVUJI...

 

nahoru      up


Srdce v temnotách

 The Heart in the Dark 

 

PŘIPRAVUJI...

 

nahoru      up


Zázračný hlas

 Miracle voice 

 

PŘIPRAVUJI...

 

nahoru      up


6112015

 6112015 

 

 

PŘIPRAVUJI...

 

nahoru      up


 

Webovou stránku spravuje Štěpán z Prahy - Steven Praguois - 2017
 Webpage is managed by Steven from Prague - Steven Praguois - 2017