Štěpán z Prahy - Steven Praguois :
Štěpánova osobní stránka

 Steven from Prague - Steven Praguois : 
 Steven's homepage 

 

(Steven Praguois [výslovnost: stývn pragua])
 Steven Praguois [pronunciation: sti:vn pragua] 

 

 

OBSAH

 Content 

Kontakty, možnosti komunikace
Aktuality
Úvodní slovo
Štěpánův praktický web
Kalendář akcí
Čemu se (mimo jiné) rád věnuji
Komunikace, povídání si   Hýbání se a tančení do hudby   Cvičení jógy   Zpívání   Hraní na hudební nástroje   Voda, plavání, sauna   Pohyb, sport, cvičení, hry   Spolubývání, spočívání v přítomnosti druhého   (spolu)Bývání v domácím prostředí   Vaření, jezení, restaurace   Masáže, masírování   Doteky, mazlení, nahota a erotika   Akce, události, lidé   Poznávání Prahy   Do přírody a (Re)kola   Plachetnice, moře   Fotografování   Jazyky   Zvířata   Meditace, ztišování mysli   Jižní Amerika a její medicíny   Učit se/učit něco   Politika, lidé, politické strany   Otevírání srdce   Pití, alkoholické opojení   Cokoliv
Různé další zájmy
Co si zapisuji, co sbírám...
Projekt a jeho podprojekty
Pán příběhů
Srdce v temnotách
Zázračný hlas
6112015
 Contact information, possibilities of communication :: News :: Introduction :: Steven's practical web :: Calendar of events :: What I like to do (among other things) 

 Communication, talking with somebody - Moving and dancing into music - Yoga practice - Singing - Playing musical instruments - Water, swimming, sauna - Physical activity, sports, exercising, games - Being together, being in the presence of somebody else - Being (together) in home environment (in household setting) - Cooking, eating, restaurants - Massages, massaging - Touches, caressing, nakedness and erotica - Events, people - Getting to know Prague - Into nature and (Re)kola - Sailing boat/yacht, sea - Taking photographs - Languages - Animals - Meditation, quieting mind - South America and its medicines - Learn something/Teach something - Politics, people, political parties - Opening the Heart - Drinking, spirituous intoxication - Anything 

 Various further interests :: What I note down, what I collect... :: The Project and its subprojects :: The Lord of the Stories :: The Heart in the Dark :: Miracle voice :: 6112015 

 


Kontakty, možnosti komunikace

 Contact information, possibilities of communication 

 

ŠTĚPÁN Z PRAHY - STEVEN PRAGUOIS

Email : stepanzprahy@email.cz

Mobilní telefon : +420.737x462.828

Skype : Stepanzprahy

 Osobní stránka :   http://www.stepanuv.webzdarma.cz/

 Praktický web :   http://www.projects.czweb.org/

 Lidem z Prahy :   http://www.lidemzprahy.czweb.org/

 Štěpán píše - texty, blogy :   http://www.stepanpise.unas.cz/

 Můj Facebook : http://www.facebook.com/stevenpraguois

 Facebooková skupina : http://www.facebook.com/groups/stepanovaskupina/

 Instagram : http://www.instagram.com/stevenfromprague/

 Twitter : http://www.twitter.com/stevenpraguois

Zde se právě nacházíte : http://www.stepanuv.webzdarma.cz/

 STEVEN FROM PRAGUE - STEVEN PRAGUOIS * Email : ... * Mobile phone : ... * Skype : ... * Personal webpage : ... * Practical web : ... * To people of Prague : ... * Steven writes - texts, blogs : ... * My Facebook : ... * Facebook group : ... * Instagram : ... * Twitter : ... * Web you're right on : ... 

 


Aktuality

 News 

 

Žádné aktuality...
 No news... 

 

nahoru      up


Úvodní slovo

 Introduction 

 

Tohle je má osobní webová stránka...
 This is my homepage... 

 

nahoru      up


Štěpánův praktický web

 Steven's practical web 

 

Štěpánův praktický web

 

nahoru      up


Kalendář akcí

 Calendar of events 

 

Kalendář akcí

 

nahoru      up


Čemu se (mimo jiné) rád věnuji

 What I like to do (among other things) 

 

Můžeš se k některé z následujících aktivit přidat. Můžeme komunikovat, být v kontaktu.

Co se týká tématických oblastí níže uvedených, je vždy hodně možností, kde, jak, s kým/pod čím vedením se věcem věnovat (včetně možnosti domácího prostředí), ale pro zjednodušení většinou uvádím jen jednu či dvě z mnoha možností. Zájemci se mě mohou zeptat na více možností...

 

1. KOMUNIKACE, POVÍDÁNÍ SI

 COMMUNICATION, TALKING WITH SOMEBODY 

 

Komunikace, povídání, sdílení...
Rád třeba sedávám v nějakém příjemném - pro oba nebo pro všechny zúčastněné - a v zimě teplém prostředí a POVÍDÁM SI... To je pro mě v životě a v kontaktu s lidmi základní věc - komunikace, povídání, 'komunikační dýchánky' jak já říkám... Povídat si můžeme o čemkoliv. A povídat si nemusíme jen o 'krásných věcech', ale o životě člověka takovém jaký je, včetně nějakých náročných situací, starostí, atd. Rád skrze povídání - anebo i jinak - poznávám svět a život někoho druhého - aktuální situace, pocity, myšlenky, příběhy, zájmy, sny a životní směřování, činnosti, práce, místa, lidi, kteří k danému člověku patří...

 

2. HÝBÁNÍ SE A TANČENÍ DO HUDBY

 MOVING AND DANCING INTO MUSIC 

 

Spontánní, improvizované hýbání se a tančení do hudby - v současnosti si za tímto účelem vybírám například tančení s Dubravkou, která je z bývalé Jugoslávie, ale žije nastálo v ČR.
Každý čtvrtek od 20:00 hodin na Druně v Trojické 10:
http://www.druna.cz/katharsis-fantazie
Vhodné pro každého s jakýmkoliv tělem, s jakýmikoliv pohybovými nebo tanečními zkušenostmi, to znamená i bez jakýchkoliv zkušeností či schopností...
Prostor, parkety, tělo, bosé nohy, volné oblečení, hodinu nebo dvě pouštěná hudba, kontinuální proud pohybu či tance... Neučí se tam žádné kroky a NENÍ TŘEBA MÍT S SEBOU NĚJAKÉHO PARTNERA! Člověk se může celou dobu pohybovat a tančit sám. Ale zároveň i s někým, když se dva lidé dohromady dají, anebo když někdo s někým přijde. Ale základem je člověk sám a rozhodně nikdo další není potřeba!
Dubravka Radonjic : http://www.facebook.com/dubravka.radonjic.1

 

Další místa, kde se tančí:
http://www.raduca.cz/kalendar
http://www.druna.cz/kurzy-tanec-movement-medicine

anebo také tančení a zpívání s Lídou Chrášťanskou (i pravidelně v Praze):
http://www.centrum-nesmen.cz/nesmen-tance-davnych-tradic.html
http://www.tancime.cz/

Anebo jsou různé další možnosti...

 

3. CVIČENÍ JÓGY

 YOGA PRACTICE 

 

Co se jógy týče, nyní využívám dvou studií Václava Krejčíka:
Skupinové lekce jógy, kurzy | Energy Studio
http://www.energystudio.cz/
Do studia je možno na jakoukoliv hodinu jógy přijít poprvé zdarma, ale nyní je ke všemu speciální akce, takže je možné přijít a cvičit CELÝ TÝDEN ZDARMA...

 

Další odkazy související s Energy studii:
http://www.jogamarket.cz
http://www.jogadnes.cz
http://www.vaclavkrejcik.cz
http://www.zijtejogu.cz
http://www.energyclinic.cz
http://www.poweryoga.cz

http://www.putumayo.com

 

Některá další místa, kde se cvičí jóga:
http://dum-jogy.cz/
http://www.iyengarjogapraha.cz/
http://joga.cz/
http://jogovna.cz/
http://patanjali.cz/

 

 

4. ZPÍVÁNÍ

 SINGING 

 

V této oblasti si vybírám například následující:
Každé úterý od 17:30 do 19:00, Štulcova 69/3 na Vyšehradě, s Luhawou ze Žlutých sester...
Vhodné pro každého, žádných zkušeností netřeba...
Hlasohrátky
http://www.facebook.com/Hlasohrátky-165404713548785/
Luhawa Lucie Goldin
http://www.facebook.com/profile.php?id=100013543452234

anebo také zpívání a tančení s Lídou Chrášťanskou (i pravidelně v Praze):
http://www.centrum-nesmen.cz/nesmen-tance-davnych-tradic.html
http://www.tancime.cz/

 

5. HRANÍ NA HUDEBNÍ NÁSTROJE

 PLAYING MUSICAL INSTRUMENTS 

 

Učím se hrát na hudební nástroje, v současnosti bubny, maraky, rád bych se naučil na kytaru, možná jednou klávesy, rád zasdílím nějaké možnosti společného muzicírování...

Léčivé rytmy:
http://www.leciverytmy.cz/cs/akce

Nástroje:
Klasická kytara Yamaha C40
Obal na kytaru Madarozzo Essential G8 C4/BG
Djembe - Papis Nyass - Afro drum dance
Obal na djembe MEINL MDJB-L
Bubínky MATO
Maracas MEINL MSM4

 

6. VODA, PLAVÁNÍ, SAUNA

 WATER, SWIMMING, SAUNA 

 

Chodím rád plavat, do bazénu, do sauny když jí tam taky mají, v létě někam k vodě v přírodě...

 

7. POHYB, SPORT, CVIČENÍ, HRY

 PHYSICAL ACTIVITY, SPORTS, EXERCISING, GAMES 

 

Anebo je možné se věnovat nějakým ještě jiným aktivitám z takřka nekonečné oblasti pohybu, sportování, cvičení nebo hraní nějakých her...

 

8. SPOLUBÝVÁNÍ, SPOČÍVÁNÍ V PŘÍTOMNOSTI DRUHÉHO

 BEING TOGETHER, BEING IN THE PRESENCE OF SOMEBODY ELSE 

 

Rád někdy spočinu v přítomnosti nějaké mi sympatické ženy. Prostě spolu být - pár minut, hodinu, dvě, den, dva - možná si povídat nebo něco společně dělat, anebo ani ne a jen spolu být tiše, v jedné místnosti, anebo někde na nějakém místě, na ulici, v přírodě, na nějaké akci, kdekoliv... Když s někým rád jsem, může to být třeba i cestou tramvají, autobusem nebo vlakem, v čekárně na chodbě úřadu nebo u doktora, na nákupu, před začátkem, v přestávce nebo po skončení nějaké akce, během pracovní přestávky na oběd, atd.
Anebo když někdo třeba pracuje v zahradnictví, anebo hraje v divadle, anebo cokoliv, druhý se může na něj přijít podívat když se zrovna věnuje této své zálibě nebo práci... Setkat se dva lidé vůbec nemusejí jen při nějakých klasických příležitostech, je spousta možností...
A setkat se dva lidé mohou i v situaci, kdy druhý člověk prochází nějakou náročnou situací, nemocí, starostmi, je možné se s někým vidět i když ten člověk zrovna není plně při síle a v nejlepší náladě.

 

9. (SPOLU)BÝVÁNÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

 BEING (TOGETHER) IN HOME ENVIRONMENT (IN HOUSEHOLD SETTING) 

 

Rád bývám doma. A jednou za čas rád poznávám jaké je to v domácím prostředí u jiných lidí, rád chodím na návštěvy. Hlavně na takové, kde se mohu cítit jako doma. Nikam nespěchat, uvolnit se, zažívat domácí pohodu - jak co se týče toho, který je na tom místě opravdu doma, tak toho, kdo je tam zrovna na návštěvě...

 

10. VAŘENÍ, JEZENÍ, RESTAURACE

 COOKING, EATING, RESTAURANTS 

 

Objevuji restaurace, hlavně v centru Prahy, na Praze 1, kde celý život bydlím, na Praze 1 je jich spousta, možno si vybírat...
Možno též vařit něco doma, což mě taky zajímá a baví, učím se... Baví mě objevovat různé potraviny, jídlo, chutě... (Jo a nasledoval jsem skoro všechny díly Ano, šéfe!)

 

11. MASÁŽE, MASÍROVÁNÍ

 MASSAGES, MASSAGING 

 

Rád si dám občas s někým navzájem masáž, obyčejnou laickou...

Někdy zajdu třeba sem:
https://www.facebook.com/groups/masaz.za.masaz.Praha/
https://www.facebook.com/groups/masaz.za.masaz.cz.sk/

 

12. DOTEKY, MAZLENÍ, NAHOTA A EROTIKA

 TOUCHES, CARESSING, NAKEDNESS AND EROTICA 

 

Rád tak s nějakou ženou, se kterou jsme si sympatičtí, anebo se kterou se máme rádi, bývám...

 

V současnosti je hodně používané slovo tantra. Zde jsem vybral některé 'tantroodkazy':

Denisa a Richard - http://www.denisaarichard.cz/   http://www.denisapaleckova.cz/   http://www.richardvojik.cz/   http://www.tantramasaze.cz/   http://www.tantraspa.cz   http://coretouch.cz/   http://www.ease.cz   http://www.kurzypropary.cz   http://www.sexologicalbodywork.cz   http://www.youtube.com/user/tan69tra/about   http://www.youtube.com/channel/UC2fAoHYev8-5aLWRMjhSx6g/about   http://www.youtube.com/user/cestapravehomuze/about // Igor Samotný - Tantra, tantra jóga, meditace, tréninky - http://sugama.cz/   http://www.tantra-joga.cz/ // John Hawken - Tantra, tantrické kurzy, šamanismus, bioenergetika - http://www.cestytransformace.cz/ // Andrew Barnes - http://andrewbarnes.cz/ // Manguri - Tantra institut, tantra magazín - http://institut.tantra.cz/   http://tantra.cz/ // Alan Lowen - The Art of Being - http://artofbeing.cz/ // Jan a Kateřina Komedovi - Umění milování - http://www.umenimilovani.cz/ // Petr Málek a Magdaléna Šloncová - http://www.cesta.biz/ // Vojtěch Jista Chládek - Práce s tělem, výuka - http://mahalo-centrum.cz/ // Martin Plas a Lucie Sitařová - http://intimnisplynuti.cz   http://www.sexological-bodywork.cz/ // Tantra Festival - http://www.tantra-festival.cz/

 

13. AKCE, UDÁLOSTI, LIDÉ

 EVENTS, PEOPLE 

 

V Praze i obecně v Čechách se během roku koná mnoho setkání, akcí, kurzů - společenských, kulturních, tématických, vzdělávacích, prožitkových, 'seberozvojových' jak se říká.. občas se na nějakou takovou akci-událost vydám, možno jít či jet společně, buď spontánně, anebo se na něco přihlásit předem...
S tím také souvisí poznávání lidí, setkávání s lidmi.

 

14. POZNÁVÁNÍ PRAHY

 GETTING TO KNOW PRAGUE 

 

Celoživotně poznávám a objevuju Prahu, její zákoutí, místa, domy, přírodu, možnosti, obchody, podniky, lidi, atd. Rád se tomu někdy budu věnovat ve dvou.

 

15. DO PŘÍRODY A (RE)KOLA

 INTO NATURE AND (RE)KOLA 

 

Rád chodívám 'do zelenýho', do přírody, vyjíždím hlavně vlaky a autobusy, rád taky jezdím na kole, k čemuž v Praze (ale i v jiných městech republiky) využívám Rekola - možno někdy někam vyjet společně... Aneb: Potoky, řeky, moře, louky, tráva, lesy, stromy, hlína, hory, počasí, slunce, oheň...

 

16. PLACHETNICE, MOŘE

 SAILING BOAT/YACHT, SEA 

 

Každým rokem moji dobří známí jezdí na plachetnici na moře, byl jsem jednou s nimi, moc se mi to líbilo...

2019:
Golgota Teaching Boat: Crete 2019
Golgota Island 2019

Proběhlo:
Golgota Island 2018
Golgota Teaching Boat: Croatia 2018

 

17. FOTOGRAFOVÁNÍ

 TAKING PHOTOGRAPHS 

 

Rád fotografuju. Tak nějak všechno a cokoliv, ale když jsem s nějakou ženou, tak nejraději fotografuji ji...

Canon PowerShot G9 X Mark II :

   

Canon PowerShot G7 X Mark II :

   

 

nahoru      up

 

18. JAZYKY

 LANGUAGES 

 

Rád se učím jazyky...

Odkazy:
https://www.leda.cz/
https://www.lingea.cz/
http://www.larousse.fr
https://www.lerobert.com
http://www.cambridge.org
https://www.internationalphoneticassociation.org
http://www.internationalphoneticalphabet.org/
http://www.ipachart.com
https://lng.yeahcoach.com/cs/pohadka-o-marusce-ne-ne-realita-2-LPTVNRK/+dg969/
https://edu.yeahcoach.com/cs/neubauerova-lenka/pohadka-o-marusce-ne-ne-realita-EPTVNRK/+dg969/

 


 

19. ZVÍŘATA

 ANIMALS 

 

Sám doma nějaké zvíře nemám, ale občas rád zajdu nebo zajedu někam, kde nějaká zvířata jsou - kočky, psi nebo i jiná. A nebráním se ani tomu jít někdy někam do ZOO, třeba do pražské... a aspoň se na nějaká zvířata dívat...

 

20. MEDITACE, ZTIŠOVÁNÍ MYSLI

 MEDITATION, QUIETING MIND 

 

V současnosti využívám meditační postupy a návody například od lidí ze studií Václava Krejčíka:
http://www.vaclavkrejcik.cz/
dále od mého známého Vlasty Červa:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004400610169
anebo někdy zajdu do - Centrum Lotus:
http://www.centrumlotus.cz/ ,
ale je samozřejmě mnoho dalších možností, knížek, atd.

 

21. JIŽNÍ AMERIKA A JEJÍ MEDICÍNY

 SOUTH AMERICA AND ITS MEDICINES 

 

Již leta se zajímám o tyto věci, rád budu tento zájem sdílet - (brazilská) portugalština, španělština, hudba, písně, lidé, prales... Ayahuasca, rape, mapacho, kambo, sananga a další... A také Bufo Alvarius...

Odkazy:

Santo Daimé - poselství z druhého břehu - Jiří Kuchař - http://www.kosmas.cz/knihy/101445/santo-daime-poselstvi-z-druheho-brehu/
Prales vizí - Alex Polari de Alverga - http://www.kosmas.cz/knihy/134795/prales-vizi/
Maestra Ayahuasca (2011) | ČSFD.cz - https://www.csfd.cz/film/307296-maestra-ayahuasca/komentare/
Žába se nelíže, žába se kouří, žába otevírá cestu k bohu. Jaké je vzít si nejsilnější psychedelikum? | Radio Wave - https://wave.rozhlas.cz/zaba-se-nelize-zaba-se-kouri-zaba-otevira-cestu-k-bohu-jake-je-vzit-si-6681379
Nejsilnější halucinogen na světě. O nenápadné ropuše promluvil i Pavel Bém | Kultura | Lidovky.cz - https://www.lidovky.cz/nejsilnejsi-halucinogen-na-svete-o-nenapadne-ropuse-promluvil-i-pavel-bem-1ry-/kultura.aspx?c=A180403_100237_ln_kultura_jto
Bufo Alvarius: The Underground Secret - http://www.bufoalvarius.com/
Bufo Alvarius - The Underground Secret - http://www.facebook.com/BufoAlvariusMovie/
Bufo Alvarius - The Underground Secret (2017) - ČSFD.cz - http://www.csfd.cz/film/551344-bufo-alvarius-the-underground-secret/prehled/
Psychedelika - https://wave.rozhlas.cz/psychiatr-stanislav-grof-psychedelika-jsou-nejlepsi-co-se-psychiatrii-stalo-5991067
Z temnoty duše... světlo - https://www.ztemnotydusesvetlo.com/
Home - Beyond Psychedelics 2018 - http://beyondpsychedelics.cz
BEYOND MATERIALISM – TOWARDS WHOLENESS | ITC Prague 2017 - http://www.itcprague2017.org/
Česká psychedelická společnost (CZEPS) - Czech Psychedelic Society - https://czeps.org/
Praha psychedelická • RESPEKT - https://www.respekt.cz/tydenik/2016/38/praha-psychedelicka

 

22. UČIT SE/UČIT NĚCO

 LEARN SOMETHING/TEACH SOMETHING 

 

Často se od někoho něčemu učím. Někdy někoho něco učím. Ale nemusí to být klasické učení známé ze škol, může to být nějaký druh inspirování, povídání si, vysvětlování, ukazování, učení formou hry, je možné člověka někam vzít, aby něco prožil, atd.

 

23. POLITIKA, LIDÉ, POLITICKÉ STRANY

 POLITICS, PEOPLE, POLITICAL PARTIES 

 

Zajímám se především o činnost několika pro mě nejzajímavějších skupin či politických stran - Hnutí Cesta, Praha sobě, Realisté, Piráti, Zelení... a také o činnost různých jednotlivců napříč skupinami, napříč politickým spektrem...
Je možno chodit na některé jejich akce, schůze a tak podobně.
Různé věty a tvrzení, že politika je špína a podobně, s těmi nesouhlasím. POLITIKU nezaměňuji za to, co do ní přinášejí lidé s rozličnými 'nedobrými' charaktery a povahami a motivacemi, anebo také lidé neznalí a mýlící se. Politika samotná je pro mě ČISTÁ panenská věc, pouhý nástroj (podobně jako je nástrojem nůž, anebo oheň, který se teprve v rukou člověka-vraha, anebo člověka-žháře mění na něco zkázonosného), který pomáhá lidem ve velkých skupinách, kdy se musí mnohé rozhodovat. Politiku - pouhý nástroj - špiní až lidé. A to z mého pohledu nikoliv všichni a zároveň ti, co ji 'špiní', tak ji špiní rozličnou měrou, někdo více, někdo méně, někdo tak a jiný onak - je to velmi různé, je to o založení a niterné kvalitě a čistotě konkrétních lidí, kteří se politice věnují.

Hnutí Cesta
http://www.hnuticesta.cz/

Praha sobě - http://www.prahasobe.cz/
Realisté - http://www.realiste.cz/   http://www.facebook.com/realiste.cz/   http://www.facebook.com/petrrobejsek/
Piráti - http://www.pirati.cz/   http://praha.pirati.cz/
Strana zelených - http://www.zeleni.cz/   http://praha.zeleni.cz/

 

24. OTEVÍRÁNÍ SRDCE

 OPENING THE HEART 

 

Inu, otvírání srdce je zcela jistě možné...

 

25. PITÍ, ALKOHOLICKÉ OPOJENÍ

 DRINKING, SPIRITUOUS INTOXICATION 

 

Někdy se rád, třeba s nějakou slečnou, opiju (pivo, víno, cokoliv) - podobně jako to dělá princezna Bean...

 

26. COKOLIV

 ANYTHING 

 

Ale ono se dá dělat, ať už v jednom člověku, anebo ve dvou, ve skupině... COKOLIV... takže jsem otevřený i zcela jiným ideám, možnostem...
Je možné pokračovat ve čtení následujícího oddílu s názvem 'Různé další zájmy' ...

 

nahoru      up


Různé další zájmy

 Various further interests 

 

Co ještě mě v životě zajímá, aspoň trochu, aspoň někdy - a zároveň jsou to věci, témata, zájmy, aktivity, které můžeme sdílet, povídat si o nich, anebo se jim někdy prakticky věnovat společně.

NĚKTERÉ MÉ ZÁJMY A ČINNOSTI JSOU UVEDENÉ TAKÉ NA WEBU  :  HTTP://WWW.PROJECTS.CZWEB.ORG/

DÁLE PAK:
SBÍRÁNÍ A PRODEJ VĚCÍ, KNIH A ČASOPISŮ  ::  ČETBA, STUDIUM  ::  PSANÍ, PUBLIKOVÁNÍ  ::  KOMIKS/KOMIX  ::  PŘÍBĚHY, VYPRÁVĚNÍ  ::  NÁMĚTY, SCÉNÁŘE, SYNOPSE  ::  FOTOPŘÍBĚHY  ::  POLYGLOTSTVÍ  ::  PŘEKLÁDÁNÍ  ::  TLUMOČENÍ  ::  FOTOGRAFOVÁNÍ  ::  PORTRÉTY  ::  AKTY  ::  UMĚNÍ  ::  TVORBA  ::  HUDBA, POSLECH HUDBY  ::  NATÁČENÍ VIDEÍ  ::  KRESLENÍ  ::  MALOVÁNÍ  ::  SBÍRÁNÍ KRESEB, MALEB, FOTOGRAFIÍ, OBRÁZKŮ  ::  BARVY  ::  GRAFIKA  ::  MONITORY A PIXELY  ::  INTERNET  ::  WINDOWS A ANDROID  ::  POČÍTAČOVÉ PROGRAMY  ::  XHTML, HTML5, CSS  ::  TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK  ::  FACEBOOK, SOCIÁLNÍ SÍTĚ  ::  ELEKTRONIKA  ::  3D TISK  ::  LEGO  ::  MODELÁŘSTVÍ  ::  REDUKOVÁNÍ, ZJEDNODUŠOVÁNÍ, MINIMALISMUS, TŘÍDĚNÍ, UKLÍZENÍ, ORGANIZOVÁNÍ  ::  FENG SHUI  ::  SPRÁVA DOMÁCNOSTI  ::  OBCHOD, PRODEJ  ::  PENÍZE  ::  STŘÍBRO, ZLATO  ::  NAKUPOVÁNÍ  ::  HUMOR, KARIKATURY  ::  HRANÍ HER (nemám na mysli počítačové)  ::  SPIRITUALITA, MYSTIKA  ::  FILOZOFIE  ::  PSYCHOLOGIE  ::  NÁBOŽENSTVÍ  ::  LIDSKÉ SITUACE, ŽIVOTY, PŘÍBĚHY  ::  PSYCHEDELICKÉ LÁTKY  ::  KOMUNIKACE  ::  KONSTELACE  ::  SEZNAMOVÁNÍ  ::  SETKÁVÁNÍ S LIDMI, POVÍDÁNÍ  ::  SPOLUBÝVÁNÍ  ::  VZTAHY  ::  PROPOJOVÁNÍ  ::  SJEDNOCOVÁNÍ  ::  CESTOVÁNÍ, PUTOVÁNÍ  ::  TÁBOŘENÍ  ::  PAŘÍŽ  ::  LONDÝN  ::  BARCELONA  ::  NEW YORK  ::  ŠVÝCARSKO  ::  INDIE  ::  VIETNAM  ::  JAPONSKO  ::  HISTORIE  ::  KAREL IV.  ::  20.STOLETÍ  ::  1968  ::  NÁROD  ::  RETRO  ::  OBLEČENÍ  ::  ŠATY, ŽENSKÉ ODÍVÁNÍ (TVARY, STŘIHY, MATERIÁLY, BARVY, VZORY, KOMBINACE TOHO VŠEHO)  ::  ŠITÍ  ::  VIZE, VIZIONÁŘSTVÍ  ::  ZAMĚSTNANCI, ŽIVNOSTNÍCI, PODNIKATELÉ, INVESTOŘI (DLE CASHFLOW KVADRANTU) A PRÁCE S RADOSTÍ  ::  ARCHITEKTURA  ::  STAVĚNÍ DOMŮ  ::  ZAHRADNIČENÍ  ::  ESTETIKA  ::  KRAJINA A JEJÍ ESTETIKA  ::  ESTETIKA MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ  ::  ROSTLINY, BYLINY, MAŘENY  ::  EKOLOGIE  ::  OCHRANA PŘÍRODY  ::  LESY  ::  VODY  ::  ŽIVOTOSPRÁVA  ::  ŇADRA  ::  VESMÍR

 

nahoru      up


Co si zapisuji, co sbírám...

 What I note down, what I collect... 

 

Co si zapisuji, poznamenávám, o čem si dělám přehled, co nebo koho poznávám, anebo co sbírám, v elektronické nebo fyzické podobě:

webové adresy   ::   místa v Praze, Česku, Slovensku, Evropě i ve světě   ::   lidé, jednotlivci   ::   skupiny, společenství, komunity   ::   instituce   ::   školy   ::   centra   ::   kurzy   ::   události   ::   akce   ::   obchody   ::   knihkupectví, antikvariáty   ::   restaurace   ::   knihy   ::   časopisy   ::   články   ::   texty   ::   filmy   ::   seriály   ::   dokumenty   ::   videa   ::   animace   ::   kresby   ::   malby   ::   fotografie   ::   obrázky   ::   hudební mp3   ::   zvukové záznamy   ::   informace   ::   myšlenky   ::   nauky   ::   filosofie   ::   systémy   ::   postupy   ::   návody   ::   vzory   ::   cvičení   ::   aktivity   ::   činnosti ...

 

nahoru      up


Projekt a jeho podprojekty

 The Project and its subprojects 

 

Projekt a jeho podprojekty... Projekt zastřešuje mnohé dílčí podprojekty, idey, možné aktivity a počiny ve světě týkající se různých rovin života společnosti... Čítá desítky položek... Podprojekty jsou uvedeny ve Zprávě o stavu Projektu, což je sice trochu zavádějící název, ale kdysi jsem to tak nazval a teď i každou aktualizovanou verzi Zprávy o stavu Projektu už nechávám 'z historických důvodů' s tímto názvem...
Dva z podprojektů Projektu jsou například :
Hudební a taneční náměstí a Tančení s Vesmírem
a
Česká národní budova - Centrum obrody národa

 

nahoru      up


Pán příběhů

 The Lord of the Stories 

 

Příběhy mají svoji moc a sílu působit ve světě, inspirovat, motivovat, ovlivňovat vývoj lidské společnosti. Příběhy mohou být vyprávěny ústně, psaným slovem, skrze knihy, komiksem, filmem, sérií filmů, televizním seriálem, atd. Otázkou je, zdali v sobě chovám nějaké dobré příběhy. Mám za to, že ano. A už před časem jsem si začal říkat Pán příběhů (já sám sobě, i když byla zde námitka, že takovou přezdívku může, anebo měl by dát někdo nám, né my sami sobě). Čas ukáže jestli Štěpánovské náměty a příběhy ožijí a stanou se populárními... Anebo aspoň příběh jediný, příběh jeho pozemského života...

 

nahoru      up


Srdce v temnotách

 The Heart in the Dark 

 

Již před lety vznikla idea autobiografického příběhu mého života. Nezbývá než napsat knihu. Pracovní název je už několik let Srdce v temnotách... Kniha by klasicky začínala mým narozením a pak jednotlivými kapitolami a mikropříběhy z mého života... až do dnešních dnů... až do časů zázraků po zlomovém datu 6112015 ...

 

nahoru      up


Zázračný hlas

 Miracle voice 

 

Vždy jsem snil o lidech působících v tomto národě, kteří by byli moudří, velmi moudří, velmi světlí, dobří, pronárodní a jejich hlas by zněl, na náměstích, v televizi... a sjednocoval by národ, inspiroval, motivoval... a generoval jakousi novou vlnu národního obrození... Anebo jsem si představoval jednoho takového člověka, jeden takový ZÁZRAČNÝ HLAS...
Svého času jsem si myslel, že by takovým hlasem mohl být třeba Igor Chaun. Osobně jsem ho znal a tak trochu jsem ho do role takového zázračného hlasu tlačil. To ho asi doslova iritovalo. Ale dnes už si nemyslím, že by takovým hlasem mohl být on.
Pak jsem si také myslel, že by takovým hlasem mohl být Jarda Dušek... Ale dnes už si to také nemyslím. Jak Igor, tak Jarda osloví určitou část lidí v našem národě, ale né až zas tak velkou... Nemají univerzální zázračný hlas... A určité věci, které někdy říkají, mám s otazníkem...
A pak... pak jsem si jednou pomyslel, že místo abych do role zázračného hlasu tlačil jiné lidi, promítal svou vlastní ideu, sen do jiných, tak že se takovým zázračným hlasem mohu stát sám...
Tak uvidíme...

 

nahoru      up


6112015

 6112015 

 

 

6112015. To číslo, řada číslic, značí datum 6.listopadu 2015. Tehdy jsem k večeru potkal v Praze Marii a zároveň se v ten samý den do ní zamiloval. Né úplně na první pohled, ale na první posezení a popovídání s ní určitě. Pak se během následujících měsíců a let děly různé věci... a s Marií jsem úplně ztratil kontakt. A pak - jestli si dobře vzpomínám bylo to v únoru 2017 - jsem nastoupil cestu zázraků...
Myslím, že v životech lidí značí slovo zázrak většinou něco 'co se skoro nemůže stát'. Něco z pohledu člověka opravdu výjimečného. Ale já poznal, že zázraky se dít mohou, a že jsou zde pro lidi...
Číslo (řada číslic) 6112015 pak pro mě krom jiného začalo být symbolem potenciálního - a opět autobiografického - televizního seriálu na několik sezón (což je dnes běžný způsob tvorby a mně to dává smysl... i když úplný smysl mi na druhou stranu někdy nedává obsah těch televizních seriálů, přílišné násilí v nich a tak podobně), televizního seriálu, který by líčil mé osobní příběhy a příběhy některých lidí, které jsem v životě potkal...

 

nahoru      up


 

Webovou stránku spravuje Štěpán z Prahy - Steven Praguois - 2017
 Webpage is managed by Steven from Prague - Steven Praguois - 2017